Bài thu hoạch

Bộ câu hỏi đáp về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Hỏi – đáp về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ câu hỏi về chỉ thị 05 dành cho Đảng viên cơ sở, đoàn viên thanh niên. 01/02/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu hỏi đáp về học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

hoatieu.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc bộ câu hỏi đáp về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu hỏi đáp về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho Đảng viên cơ sở, đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và tuyên truyền trong nhân dân.

Bạn Đang Xem: Bộ câu hỏi đáp về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Hỏi – đáp về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ câu hỏi về chỉ thị 05 dành cho Đảng viên cơ sở, đoàn viên thanh niên. 01/02/20

Ngày 15/5/2016 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TW về đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm cung cấp tài liệu học tập, tuyên truyền tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhân dân. Ban tuyên giáo TW phối hợp với nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xuất bản tài liệu: Hỏi đáp về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem Thêm : Bộ câu hỏi về biển đảo Việt Nam

Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, trình bày những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem thêm

  • Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của Đảng
  • Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
  • Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Bài thu hoạch

Có thể bạn cần

Back to top button