Bài thu hoạch

Chương trình đại hội chi bộ trường mầm non

Hiện nay các chi bộ Đảng cơ sở đang khẩn trương tổ chức Đại hội chi bộ để tiến tới chào đón Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trong bài viết này hoatieu.vn xin chia sẻ đến các bạn mẫu chương trình tổ chức đại hội chi bộ trường mầm non. Hy vọng đây sẽ là hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ cơ sở hữu ích cho các thầy cô.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

Nhiệm kỳ: 2019 – 2022

I. PHẦN NGHI THỨC:

Bạn Đang Xem: Chương trình đại hội chi bộ trường mầm non

1/ Chào cờ khai mạc: (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

2/ Tuyên bố lý do-Giới thiệu đại biểu

3/ Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội (Biểu quyết bằng thẻ Đảng viên)

4/ Chi ủy Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

5/Thông qua dự kiến chương trình làm việc của Đại hội (Biểu quyết bằng thẻ Đảng viên).

6/ Thông qua quy chế làm việc của Đại Hội (Biểu quyết bằng thẻ Đảng viên).

II. PHẦN NỘI DUNG:

Phần văn kiện:

1/ Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

 • Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ

2/ Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2019 -2022.

3/ Thông qua bản kiểm điểm của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019.

4/ Phát biểu chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên.

 • Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ mẫu

5/ Đoàn chủ tịch gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận và đóng góp cho báo cáo nhiệm kỳ 2017 -2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội thảo luận.

Xem Thêm : Đáp án cuộc thi tìm hiểu về pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh 2021

Phần bầu cử:

6. Đoàn Chủ tịch trình bày những nội dung chính trong Quy chế bầu cử trong Đảng.

7. Bầu chi ủy:

+ Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng chi ủy khóa mới.

+ Đại hội thảo luận, biểu quyết số lượng chi ủy.

+ Đoàn Chủ tịch báo cáo đề cử danh sách nhân sự cấp ủy khóa mới để đại hội thảo luận; tiến hành ứng cử, đề cử cấp ủy khóa mới trước khi biểu quyết danh sách bầu cử (Báo cáo danh sách nhân sự để đại hội thảo luận).

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Bầu Ban kiểm phiếu.

+ Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

8. Bầu bí thư

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự Bí thư của chi bộ khóa trước để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

9. Bầu Phó bí thư

Xem Thêm : Kịch bản tiểu phẩm thi dân vận khéo

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự Phó bí thư của chi bộ khóa trước để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

10. Bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

+ Đoàn chủ tịch báo cáo việc chuẩn bị nhân sự bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên để đại biểu biết và lựa chọn (Danh sách)

+ Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử.

+ Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử.

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

11. Chi ủy khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

12. Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội.

III. BẾ MẠC

1/ Đọc diễn văn bế mạc.

2/ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Xem thêm

 • Tham luận công tác chuyên môn đại hội chi bộ
 • Tham luận đại hội chi bộ trường THCS
 • Tham luận đại hội chi bộ về công tác Đoàn thanh niên

Tham khảo thêm

 • Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Mẫu báo cáo chính trị của Chi bộ
 • Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Cách trang trí đại hội chi bộ Hướng dẫn trang trí đại hội chi bộ mới nhất
 • Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ Giấy mời dự đại hội chi bộ
 • Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Mẫu nội quy đại hội chi bộ 2020 – 2022 Nội quy đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
 • Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Kịch bản điều hành Đại hội chi bộ Kịch bản chi tiết điều hành đại hội chi bộ
 • Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào
 • Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ Phiếu bầu cử đại hội chi bộ
 • Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ xã Mẫu bài phát biểu tại đại hội chi bộ nông thôn

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Bài thu hoạch

Có thể bạn cần

Back to top button