Bài thu hoạch

Đáp án thi tìm hiểu An Giang 190 năm hình thành và phát triển

Cuộc thi tìm hiểu An Giang 190 năm hình thành và phát triển nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh dũng cảm, kiên cường của quân và dân tỉnh An Giang qua 190 năm hình thành và phát triển.

Các bạn tham gia theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-tinh-an-giang-190-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-tuan-1-24987.

Bạn Đang Xem: Đáp án thi tìm hiểu An Giang 190 năm hình thành và phát triển

Bộ câu hỏi tìm hiểu An Giang 190 năm hình thành và phát triển

1. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách nào để cai trị nước ta và đối phó với những làn sóng tiến bộ tràn vào?

A. Ngu dân
B. Chia để trị
C. Đầu độc người dân bằng rượu cồn, thuốc phiện v.v…
D. Tất cả ý trên đều đúng Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

2. Năm 1917 tỉnh Châu Đốc gồm những quận nào?

A. 3 quận: Châu Thành, Tân Châu, Tịnh Biên
B. 3 quận: Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn
C. 4 quận: Châu Thành, Tân Châu, Tịnh Biên, Châu Đốc
D. 4 quận: Châu Thành, Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

3. Sau khởi nghĩa ở Mỹ Tho thất bại, Ngô Lợi đã đến núi Tượng (Tri Tôn) lập đạo nào để tiếp tục đấu tranh chống Pháp?

A. Bửu Sơn Kỳ Hương
B. Tứ Ân Hiếu Nghĩa
C. Cả A và B đều đúngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Cả A và B đều sai

4. An Giang có diện tích tự nhiên là bao nhiêu?

A. 3.536,76 km2Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. 3.200,76 km2
C. 2.536,76 km2
D. 2.200,76 km2

5. Năm 1976, thị xã Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang gồm những xã nào?

A. Châu Phú A và Vĩnh Nguơn
B. Châu Phú A và Châu Phú BĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Châu Phú A và Vĩnh Tế
D. Châu Phú B và Vĩnh Mỹ

6. Thành phố Long Xuyên được Chính phủ thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số thị xã Long Xuyên vào năm nào?

A. 1998
B. 1999Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. 2000
D. 2001

Xem Thêm : Diễn văn khai mạc Hội nghị chi Hội Nông dân

7. Chào mừng sự kiện chi bộ Đảng đầu tiên của Long Xuyên được thành lập ở Chợ Mới, ai đã được Chi bộ cử treo lá cờ Đảng trên Cột Dây Thép?

A. Lê Văn Đỏ
B. Lâm Văn Cẩm
C. Bùi Trung PhẩmĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Trần Văn Thạnh

8. Tỉnh An Giang được thành lập dưới triều đại của vị vua nào?

A. Minh MạngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Khải Định
C. Tự Đức
D. Hiệp Hòa

9. Năm Bính Thân 1836, Địa bạ Triều Nguyễn ghi nhận An Giang bao nhiêu phủ, huyện, tổng, thôn?

A. 1 phủ, 4 huyện, 18 tổng, 156 thôn
B. 2 phủ, 4 huyện. 18 tổng, 167 thônĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. 2 phủ, 4 huyện, 16 tổng, 167 thôn
D. 2 phủ, 4 huyện, 17 tổng, 167 thôn

10. Năm 1917 tỉnh Long Xuyên gồm những quận nào?

A. 3 quận: Châu Thành, Thốt Nốt, Chợ MớiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. 3 quận: Long Xuyên, Chợ Mới, Thoại Sơn
C. 4 quận: Long Xuyên, Chợ Mới, Thoại Sơn, Thốt Nốt
D. 4 quận: Chợ Mới, Thoại Sơn, Thốt Nốt, Châu Phú

11. Theo chỉ đạo của Xứ ủy, năm 1960 toàn tỉnh đã thực hiện phong trào nào để tiến hành mở rộng các vùng giải phóng?

A. Đồng khởi
B. Giải phóng miền Nam
C. Diệt địch lập công
D. Chống bình định

12. Ngày 26/8/1945, đơn vị lực lượng vũ trang nào của tỉnh Châu Đốc được thành lập?

A. Cộng hòa vệ binh
B. Thanh niên Tiền phongĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Thanh niên Tự vệ
D. Tất cả các ý trên đều sai

13. Hiện nay tỉnh An Giang có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?

A. 155 xã, phường, thị trấn
B. 156 xã, phường, thị trấnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. 157 xã, phường, thị trấn
D. 158 xã, phường, thị trấn

Xem Thêm : Cảm nhận về người chiến sỹ công an nhân dân

14. Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Long Xuyên được thành lập năm nào?

A. 1925Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. 1926
C. 1927
D. 1928

15. Từ năm 1867 đến 1873 Quản cơ Trần Văn Thành đã tập hợp nghĩa binh tại đâu để chống thực dân Pháp?

A. Bảy Núi – Thất Sơn
B. Hà Tiên
C. Láng Linh – Bảy ThưaĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Cù lao Giêng

16. Địa danh Giồng Trà Dên ở nơi nào?

A. Tân ChâuĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. An Phú
C. Phú Tân
D. Chợ Mới

17. Tỉnh An Giang được thành lập năm 1832 gồm có bao nhiêu phủ, huyện?

A. 1 phủ, 3 huyện
B. 1 phủ, 4 huyện
C. 2 phủ, 3 huyện
D. 2 phủ, 4 huyệnĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

18. Trung tâm hành chính huyện Phú Tân hiện nay được đặt ở đâu?

A. Thị trấn Chợ Vàm
B. Thị trấn Phú Mỹ
C. Xã Hòa Lạc
D. Xã Bình Thạnh Đông

19. Pháp chiếm trọn 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ vào năm nào?

A. 1866
B. 1867Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. 1868
D. 1869

20. Thành phố Châu Đốc được công nhận là đô thị loại II vào năm nào?

A. 2013
B. 2014
C. 2015Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. 2016

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Truong Cao Dang Nghe Dong Nai.

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Bài thu hoạch

Có thể bạn cần

Back to top button