Bài thu hoạch

Đáp án thi trực tuyến Ngày hội của toàn dân – Tuần 2

Cuộc thi Ngày hội của toàn dân nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

Cuộc thi Ngày hội của toàn dân TP Hồ Chí Minh

Câu hỏi 1: Bạn hãy cho biết cơ quan, đơn vị hành chính nào có thẩm quyền lập danh sách cử tri?

Bạn Đang Xem: Đáp án thi trực tuyến Ngày hội của toàn dân – Tuần 2

A. Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện lập theo từng khu vực bỏ phiếu.

B. Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện lập theo từng khu vực bỏ phiếu.

D. Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện lập theo từng khu vực bỏ phiếu.

Câu hỏi 2: Trường hợp đến ngày bầu cử, cử tri không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình, đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Bạn hãy cho biết, khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ gì?

A. “Bỏ phiếu ở nơi cư trú”

B. “Được bỏ phiếu ở nơi khác”.

C. “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

D. “Bỏ phiếu ở nơi đến”.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 3: Bạn hãy cho biết, trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào thì vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri?

A. Người mất năng lực hành vi dân sự.

B. Người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án.

D. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Câu hỏi 4: Bạn hãy cho biết, một người có thể nộp hồ sơ ứng cử ở nhiều cấp được không?

Xem Thêm : Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng – Tuần 8

A. Công dân được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

B. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì vẫn được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở hai cấp.

C. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì không được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân.

D. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 5: Bạn hãy cho biết có bao nhiệm vụ được đề ra trong Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”?

A. 8 nhiệm vụ

B. 9 nhiệm vụĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. 10 nhiệm vụ

D. 11 nhiệm vụ

Câu hỏi 6: Bạn hãy cho biết số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là bao nhiêu người?

A. 300 người.

B. 400 người

C. 500 ngườiĐáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. 600 người

Câu hỏi 7: Bạn hãy cho biết, nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân là bao nhiêu năm?

A. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 04 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân khóa đó.

B. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 05 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân khóa đó.

Xem Thêm : Bài dự thi viết thư Vì Phú Yên xanh

C. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 04 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau.

D. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 05 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu hỏi 8: Bạn hãy cho biết, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri phải làm gì?

A. Giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết về danh sách cử tri.

B. Ghi vào sổ những khiếu nại về danh sách cử tri.

C. Niêm yết danh sách cử tri; đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D. Lập danh sách cử tri.

Câu hỏi 9: Bạn hãy cho biết những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử?

A. Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác. Lạm dụng chức vụ quyền hạn để sự dụng phương tiện, thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình. Sử dụng hoặc tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi tích vật chất để lôi kéo mua chuộc cử tri.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình. Sử dụng hoặc tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi tích vật chất để lôi kéo mua chuộc cử tri.

C. Lạm dụng chức vụ quyền hạn để sự dụng phương tiện, thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình. Sử dụng hoặc tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi tích vật chất để lôi kéo mua chuộc cử tri.

D. Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác. Lạm dụng chức vụ quyền hạn để sự dụng phương tiện, thông tin đại chúng trong vận động bầu cử.

Câu hỏi 10: Thời hạn tạm ngừng việc xem xét khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử được quy định như thế nào?

A. Trong thời gian 05 ngày trước ngày bầu cử (tức là từ ngày 18 tháng 5 năm 2021 trở đi). Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

B. Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử (tức là từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 trở đi). Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C. Trong thời gian 15 ngày trước ngày bầu cử (tức là từ ngày 08 tháng 5 năm 2021 trở đi). Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

D. Trong thời gian 20 ngày trước ngày bầu cử (tức là từ ngày 03 tháng 5 năm 2021 trở đi). Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Truong Cao Dang Nghe Dong Nai.

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Bài thu hoạch

Có thể bạn cần

Back to top button