Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Giải bài tập trang 42 Bài 3 Làm tròn số và ước lượng kết quả sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 6 Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm một màn hình 48 inch và làm tròn đến hàng phần mười

Bài 1 trang 42 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Làm tròn các số sau đây đến hàng phần nghìn: \(\sqrt 8 ;\,\,\,12,\left( {91} \right)\).

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Xem Thêm : Giải bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 112 SBT Toán 9 tập 1

Lời giải: 

+)\(\sqrt 8  = 2,82842… \approx 2,828\) vì chữ số ngay bên phải hàng phần nghìn của 2,82842… là 4

+)\(12,\left( {91} \right) = 12,9191…. \approx 12,919\) vì chữ số ngay bên phải hàng phần nghìn của 12, 9191… là 1

Bài 2 trang 42 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Cho biết a = \(\sqrt 5 \) = 2, 23606… Hãy làm tròn a đến hàng phần nghìn.

b) Hãy làm tròn số b=6547,12 đến hàng trăm.

Lời giải:

a)   \(a = \;\sqrt 5  = 2,23606… \approx 2,236\)

b)   \(b = 6547,12 \approx 6500\)

Bài 3 trang 42 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Hãy quy tròn số x = \(\sqrt {10} \) = 3,741657… với độ chính xác d = 0,005.

b) Hãy quy tròn số 9 214 235 với độ chính xác d = 500.

Lời giải:

a) Do độ chính xác đến hàng phần nghìn nên ta làm tròn số 3,741657 đến hàng phần trăm và có kết quả là 1,74.

b)Do độ chính xác đến hàng trăm nên ta làm tròn số 9 214 235 đến hàng nghìn và có kết quả là

9 214 000

Bài 4 trang 42 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Dân số của Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 là 97 800 744 người (nguồn: https://danso.org/viet-nam). Hãy làm tròn số này đến hàng triệu.

Lời giải:

Ta gạch dưới chân chữ số hàng triệu 97 800 744

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 144 SGK Toán 4

Nhận thấy chữ số hàng trăm nghìn là 8 > 5 nên chữ số hàng triệu của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị. Ta thay các chữ số hàng trăm nghìn; hàng chục nghìn; hàng nghìn; hàng trăm; hàng chục; hàng đơn vị bằng các số 0.

Vậy dân số Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 khi làm tròn đến hàng triệu là 98 000 000.

Bài 5 trang 42 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12 870 506 lượt khách (nguồn: https://vietnamtourism.gov.vn/). Hãy làm tròn số này đến hàng trăm.

Lời giải: 

Khi làm tròn tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tính chung 9 tháng đầu năm 2019 đến hàng trăm, ta được: 12 870 500 người.

Bài 6 trang 42 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm một màn hình 48 inch và làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải: 

Độ dài đường chéo của màn hình 48 inch là: \(48.2,54 = 121,92 \approx 121,9\) (cm).

Bài 7 trang 42 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Một hãng hàng không quốc tế quy định mỗi hành khách được mang hai va li không tính cước; mỗi va li cân nặng không vượt quá 23 kg. Hỏi với va li cân nặng 50,99 pound sau khi quy đổi sang kilôgam và làm tròn đến hàng đơn vị thì có vượt quá quy định về khối lượng không? (Cho biết 1 pound = 0,45359237 kg.)

Lời giải: 

Khối lượng vali là: \(50,99.0,45359237 = 23,128… \approx 23,1(kg) > 23kg\)

Vậy Vali vượt quá quy định về khối lượng.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button