Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 6 bài 1 căn bậc hai SGK Toán 9 tập 1. Câu 1: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng…

Bài 1 trang 6 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1

121;   144;   169;   225;  256;  324;   361;   400.

Xem Thêm : Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 105 SGK toán lớp 8 – tập 2

Hướng dẫn giải:

√121 = 11. Hai căn bậc hai của 121 là 11 và -11.

√144 = 12. Hai căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

√169 = 13. Hai căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

√225 = 15. Hai căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

√256 = 16. Hai căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

√324 = 18. Hai căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

√361 = 19. Hai căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

√400 = 20. Hai căn bậc hai của 400 là 20 và -20.


Bài 2 trang 6 sgk Toán 9 – tập 1

Xem Thêm : Giải bài 35, 36, 37 trang 72 SBT Toán lớp 7 tập 1

Bài 2. So sánh

a) 2 và \(\sqrt{3}\)  ;    b) 6 và \(\sqrt{41}\)    ;    c) 7 và \(\sqrt{47}\).

Lời giải.

Câu a:

Ta có: \(2=\sqrt{2^2}=\sqrt{4}\) và \(4>3\) nên ta suy ra \(\sqrt{4}>\sqrt{3}\)

Vậy \(2>\sqrt{3}\)

Câu b:

Ta có: \(6=\sqrt{36}\) và \(36

Vậy: \(6

Câu c: Tương tự như hai câu trên, ta cũng viết lại là:

\(7=\sqrt{7^2}=\sqrt{49}\) và \(49>47\) nên ta suy ra \(\sqrt{49}>\sqrt{47}\)

Vậy \(7>\sqrt{47}\)

 

Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 3. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3):

a) x2 = 2;                  b) x2 = 3;

c) x2  = 3,5;               d) x2  = 4,12;

Xem Thêm : Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 105 SGK toán lớp 8 – tập 2

Hướng dẫn giải:

Nghiệm của phương trình x2 = a (với a ≥ 0) là căn bậc hai của a.

a) \({x^2} = 2 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 2 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,414\)

b) \({x^2} = 3 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,732\)

c) \({x^2} = 3,5 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 3,5 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 1,871\)

d) \({x^2} = 4,12 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 4,12 \)

Tính bằng máy tính ta được:

\(x \approx  \pm 2,03\)

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button