Giải bài tập

Giải bài 10, 11, 1.1 trang 6 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 6 bài 1 căn bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 10: Cho số m dương. Chứng minh…

Câu 10 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho số m dương. Chứng minh :

Bạn Đang Xem: Giải bài 10, 11, 1.1 trang 6 SBT Toán 9 tập 1

a) Nếu m > 1 thì \(\sqrt m  > 1\)

b) Nếu m

Gợi ý làm bài

a) Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  > 1\)

b) Ta có: \(m

 


Câu 11 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho số m dương. Chứng minh :

Bạn Đang Xem: Giải bài 10, 11, 1.1 trang 6 SBT Toán 9 tập 1

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 160, 161 SGK Toán 5

a) Nếu m > 1 thì \(m > \sqrt m \);

b) Nếu m

Gợi ý làm bài

a) Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  > 1\)

Vì m > 0 nên \(\sqrt m  > 0\)

Suy ra: \(\sqrt m .\sqrt m  > 1.\sqrt m  \Rightarrow m > \sqrt m \)

b) Ta có: \(m

Vì m > 0 nên \(\sqrt m  > 0\)

Suy ra: \(\sqrt m .\sqrt m  

 


Câu 1.1 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 9 Tập 1

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giá trị của \(\sqrt {0,16} \) là:

(A) 0,04 ;                                                        

(B) 0,4;

(C) 0,04 và -0,04 ;                                          

(D) 0,4 và -0,4.

Hãy chọn đáp án đúng.

Gợi ý làm bài

Chọn (B)

 

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button