Giải bài tập

Giải bài 24, 25, 26 trang 107 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 107 bài 4 hai đường thẳng song song Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 24: Kiểm tra xem trong các hình dưới, các đoạn thẳng nào song song với nhau…

Câu 24 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Kiểm tra xem trong các hình dưới, các đoạn thẳng nào song song với nhau

Bạn Đang Xem: Giải bài 24, 25, 26 trang 107 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

Hình a:  AB // CD

Hình b: EG // FH

Hình c: AB // CD // A’B’// C’D’

Xem Thêm : Giải bài 60, 61, 62, 63 trang 133 SGK Toán 7

              AD // BC // A’D’ // B’C’

              AA’ // BB’ //CC’ // DD’

 


Câu 25 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a //b (Vẽ hai cách trên cùng một hình vẽ)

Giải

 


Câu 26 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b.

Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b.

Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b.

Chú ý: Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm M được chọn.

Giải

Có các trường hợp sau:

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button