Giải bài tập

Giải bài 25, 26, 27 trang 70 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 70 bài 4 một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 25: Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu…

Câu 25 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu:

Bạn Đang Xem: Giải bài 25, 26, 27 trang 70 SBT Toán lớp 7 tập 1

a) 

b)

Giải

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4

a) xy = 2.36 = 3.24 = 6. 12 = 8.9 = 9.8 = 72

Vậy hai đại lượng x,y trong bảng a là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

b) x.y = 1. 60 = 2. 30 = 3.20 = 4. 15 ≠ 5. 14

Vậy hai đại lượng x, y trong bảng b là hai đại lượng không phải là tỉ lệ nghịch.

 


Câu 26 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

x

-2

-1

 

 

 

5

y

-15

 

30

15

10

 

Giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: a = xy = -2. (-15) = 30

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập Toán 4 tập 1

Ta có kết quả sau:

x

-2

-1

1

2

3

5

y

-15

-30

30

15

10

6

 


Câu 27 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Hỏi 8 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ?

Giải

Gọi x (giờ) là thời gian 8 người làm cỏ xong cánh đồng.

Vì khối lượng công việc như nhau, năng suất mỗi người không thay đổi nên số người làm và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Ta có: \({5 \over 8} = {x \over 8} \Rightarrow x = {{5.8} \over 8} = 5\) (giờ)

Vậy 8 người là cỏ xong cánh đồng hết 5 giờ.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button