Giải bài tập

Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 88, 89 bài 4 một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 26: Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng…

Bài 26 trang 88 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng \(34^{\circ}\) và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (H.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét).

Bạn Đang Xem: Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải:

Chiều cao của tháp là:

\(86\cdot tg34^{\circ}\approx 58 \left ( m \right )\).

 


Bài 27 trang 88 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 27. Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng:

a) \(b=10cm; \widehat{C}=30^{\circ}\)

b) \(c=10cm; \widehat{C}=45^{\circ}\)

c) \(a=20cm; \widehat{B}=35^{\circ}\)

d) \(c=21cm; b=18cm\)

Hướng dẫn giải:

a) (H.a)

\(\widehat{B}=90^{\circ}-30^{\circ}=60^{\circ}.\)

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 4

\(AB=AC\cdot tgC=10\cdot tg30^{\circ}\approx 5,774 (cm)\)

\(BC=\frac{AC}{cosC}=\frac{10}{\cos30^{\circ}}\approx 11,547 (cm)\).

b) (H.b)

\(\widehat{B}=90^{\circ}-45^{\circ}=45^{\circ}.\)

\(\Rightarrow AC=AB=10 (cm);\)

\(BC=\frac{AB}{sin C}=\frac{10}{\sin45^{\circ}}\approx 14,142 (cm)\)

c) (H.c)

\(\widehat{C}=90^{\circ}-35^{\circ}=55^{\circ}.\)

\(AB=BC\cdot cosB=20\cdot cos35^{\circ}\approx 16,383 (cm)\)

\(AC= BC \cdot sinB=20\cdot sin35^{\circ}\approx 11,472 (cm)\).

d) (H.d)

\(tgB=\frac{AC}{AB}=\frac{18}{21}\approx 0,8571\)

\(\Rightarrow \widehat{B}\approx 41^{\circ};\widehat{C }\approx 49^{\circ}.\)

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 4

\(C=\frac{AC}{sinB}=\frac{18}{sin41^{\circ}}\approx 27,437 (cm)\)

Nếu tính theo định lý Py-ta-go thì

\(BC=\sqrt{21^{2}+18^{2}}\approx 27,659 (cm)\).

Kết quả này chính xác hơn vì khi tính toán, ta dùng ngay các số liệu đã cho mà không dùng kết quả trung gian.

 


Bài 28 trang 89 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 28. Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc \(\alpha\) trong hình 31).

Hướng dẫn giải: 

Góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất là:

\(tg\alpha =\frac{7}{4}\Rightarrow \alpha \approx 60^{\circ}15’\).

 


Bài 29 trang 89 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 29. Một khúc sông sộng khoảng 250m. Một chiếc thuyền chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc \(\alpha\) trong hình 32).

 

Hướng dẫn giải:

Chiếc đò lệch đi một góc bằng:

\(cos\alpha =\frac{250}{320}\Rightarrow \alpha \approx 38^{\circ}37’\).

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button