Giải bài tập

Giải bài 30, 31, 32 trang 69, 70 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 69, 70 bài ôn tập chương II – hàm số bậc nhất Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 30: Với những giá trị nào của m thì hàm số…

Câu 30 trang 69 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

a)      Với những giá trị nào của m thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến ?

Bạn Đang Xem: Giải bài 30, 31, 32 trang 69, 70 SBT Toán 9 tập 1

b)      Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

Gợi ý làm bài:

a) Hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến khi hệ số a > 0

Ta có: \(m + 6 > 0 \Leftrightarrow m >  – 6\)

Vậy với m > -6 thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến.

b) Hàm số y = (- k + 9)x – 7 nghịch biến khi hệ số a

Ta có : -k + 9 9

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 89 SGK toán 5

Vậy với k > 9 thì hàm số y = (-k + 9)x -7 nghịch biến.

 


Câu 31 trang 69 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ?

Gợi ý làm bài:

Hai đường thẳng \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + x} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung nghĩa là chúng có cùng tung độ gốc.

Suy ra: \(5 – m = 3 + m \Leftrightarrow 2m = 2 \Leftrightarrow m = 1\)

Vậy với m = 1 thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 75 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

một điểm trên trục tung.

 


Câu 32 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm giá trị của a để hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) song song với nhau.

Gợi ý làm bài:

Hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) có tung độ gốc khác nhau do vậy chúng song song với nhau khi và chỉ khi chúng có hệ số a bằng nhau.

Ta có: \(a – 1 = 3 – a \Leftrightarrow 2a – 4 \Leftrightarrow a = 2\)

Vậy với a = 2 thì hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) song song với nhau.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button