Giải bài tập

Giải bài 36, 37, 38 trang 108 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 18 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ, các đỉnh của tam giác ABC có tọa độ như sau: A(1 ; 1) ; B(5 ; 1) ; C(7 ; 9) …

Câu 36. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trong mặt phẳng tọa độ, các đỉnh của tam giác ABC có tọa độ như sau: A(1 ; 1) ; B(5 ; 1) ; C(7 ; 9) 

Bạn Đang Xem: Giải bài 36, 37, 38 trang 108 SBT Toán 9 tập 1

Hãy tính:

a)   Giá trị của \(tg\widehat {BAC}\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư);

b)   Độ dài của cạnh AC.

Gợi ý làm bài:

a) Vì tam giác ACH vuông tại H nên ta có:

\(tg\widehat {HAC} = {{CH} \over {AH}} = {{9 – 1} \over {7 – 1}} = {8 \over 6} = 1,3333\) 

Mà A, B, H thẳng hàng nên suy ra:

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 40 SGK Toán 7 tập 2 – CTST

\(tg\widehat {BAC} = tg\widehat {HAC} = 1,3333\) 

b) Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ACH, ta có:

\(A{C^2} = C{H^2} + A{H^2}\) 

Suy ra: \(AC = \sqrt {C{H^2} + A{H^2}}  = \sqrt {{8^2} + {6^2}}  = \sqrt {100}  = 10\)

 


Câu 37. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho hình 12.

Hãy viết một phương trình để từ đó có thể tìm được x (không phải giải phương trình này). 

Gợi ý làm bài:

Xem Thêm : Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Từ đỉnh của góc 70°, kẻ đường cao của tam giác.

Sử dụng tỉ số sin của các góc, ta có phương trình: \(x\sin 30^\circ  = 4\sin 80^\circ \)

 


Câu 38. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Hãy tính sinL (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng \(\sin 30^\circ  = 0,5.\)

Gợi ý làm bài:

Kẻ \(MH \bot NL\)

Ta có: \(\sin 30^\circ  = {{MH} \over {MN}} \Rightarrow MH = \sin 30^\circ .MN = \sin 30^\circ .2,8\)

\(\sin L = {{MH} \over {ML}} = {{\sin 30^\circ .2,8} \over {4,2}} = {{0,5.2,8} \over {4,2}} = {1 \over 3} \approx 0,3333.\) 

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button