Giải bài tập

Giải bài 36, 37, 38 trang 68 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 68 bài 6 Mặt phẳng tọa độ Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 36: Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A…

Bài 36 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-4; -2); B(-2; -1), C(-2; -3); D(-4; -3). Tứ giác ABCD là hình gì?

Bạn Đang Xem: Giải bài 36, 37, 38 trang 68 SGK Toán 7

Hướng dẫn làm bài

 

Tứ giác ABCD là hình vuông


Bài 37 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Hàm số y được cho trong bảng sau:

x

0

1

2

3

4

y

0

2

4

6

8

Xem Thêm : Giải bài 71, 72, 73, 74 trang 32 SGK toán 8 tập 1

a) Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) của hàm số trên.

b) Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a.

Hướng dẫn làm bài:

a) Tất cả các cặp giá trị tương ứng (x;y) là: (0;0), (1;2); (2; 4); (3; 6); (4; 8).

b) Trên hình vẽ 0, A, B, C, D là vị trí của các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y trong câu a.


Bài 38 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết:

a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu?

Xem Thêm : Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 72, 73 SGK Toán 7

b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?

c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn?

Hướng dẫn làm bài:

Theo hình vẽ, ta có:

Đào cao 15 dm, và Hồng cao 14 dm, Hoa cao 14 dm và Liên cao 13 dm. Đào 14 tuổi, Liên 14 tuổi, Hoa 13 tuổi và Hồng 11 tuổi. Do đó:

a) Đào là người cao nhất và cao 15 dm.

b) Hồng là người ít tuổi nhất là 11 tuổi.

c) Hồng cao hơn Liên và và Liên nhiều tuổi hơn Hồng.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button