Giải bài tập

Giải bài 38, 39, 40 trang 72, 73 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 72, 73 bài 5 hàm số Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 38: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước khẳng định đúng…

Câu 38 trang 72 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số \(y = f(x) = 2 – 2{{\rm{x}}^2}\). Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước khẳng định đúng.

Bạn Đang Xem: Giải bài 38, 39, 40 trang 72, 73 SBT Toán lớp 7 tập 1

A) \({\rm{}}f\left( {{1 \over 2}} \right) = 0\)                                B) \(f\left( { – {1 \over 2}} \right) = 4\)

C) \(f\left( {{1 \over 2}} \right) = {3 \over 2}\)                              D) \({\rm{}}f\left( { – {1 \over 2}} \right) = {5 \over 2}\)

Giải

A) \({\rm{}}f\left( {{1 \over 2}} \right) = 0\)                  Sai

B) \(f\left( { – {1 \over 2}} \right) = 4\)              Sai

Xem Thêm : Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 61, 62 SBT Toán 9 tập 1

C) \(f\left( {{1 \over 2}} \right) = {3 \over 2}\)                Đúng

D) \({\rm{}}f\left( { – {1 \over 2}} \right) = {5 \over 2}\)             Sai

 


Câu 39 trang 73 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số \(y = {3 \over 5}x\):

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-5

 

 

3,5

10

y

 

-0,5

0

 

  

Giải

x

-5

 \( – {5 \over 6}\)

0

3,5

10

y

-3

-0,5

0

2,1

6


Câu 40 trang 73 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem Thêm : Giải bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 84, 85 SGK toán 8 tập 2

Đại lượng y trong bảng nào sau đây không phải là hàm số của đại lượng x tương ứng:

A.

x

1

1

4

4

y

-1

1

-2

2

B.

x

1

2

3

4

y

4

2

3

1

C.

x

-5

-4

-3

-2

y

0

0

0

0

D.

x

-1

0

1

2

y

1

3

5

7

Giải

Đại lượng y trong bảng A không phải là hàm số của đại lượng tương ứng. 

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button