Giải bài tập

Giải bài 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 trang 74 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Giải SGK Toán 7 trang 74 tập 1 Kết nối tri thức Bài luyện tập chung. Bài 4.19 Cho tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Lấy các điểm A,B,C lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz

Bài 4.16 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai tam giác ABC và DEF thoả mãn \(AB = DE,AC = DF,\widehat {BAC} = \widehat {EDF} = {60^\circ },BC = 6\;{\rm{cm}},\widehat {ABC} = {45^\circ }\). Tính độ dài cạnh EF và số đo các góc ACB, DEF, EFD.

Bạn Đang Xem: Giải bài 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 trang 74 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Xem Thêm : Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 14, 15 SBT Toán 7 tập 1

Lời giải: 

Xem Thêm : Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 9, 10 SBT Toán 7 tập 1

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

\(\begin{array}{l}AB = DE\\AC = DF\\\widehat {BAC} = \widehat {EDF} = {60^\circ }\end{array}\)

\(\Rightarrow \Delta ABC = \Delta DEF\)(c.g.c)

Do đó:

\(EF = BC = 6cm\)

\(\widehat {DEF} = \widehat {ABC} = {45^o}\)

\(\begin{array}{l}\widehat {BAC} + \widehat {ABC} + \widehat {ACB} = {180^o}\\ \Rightarrow {60^o} + {45^o} + \widehat {ACB} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat {ACB} = {75^o}\end{array}\)

\( \Rightarrow \widehat {EFD} = \widehat {ACB} = {75^o}\)

Bài 4.17 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai tam giác ABC và DEF thoả mãn \(AB = DE\), \(\widehat {ABC} = \widehat {DEF} = {70^\circ },\widehat {BAC} = \widehat {EDF} = {60^\circ },AC = 6\;{\rm{cm}}.\)

Tính độ dài cạnh DF.

Xem Thêm : Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 14, 15 SBT Toán 7 tập 1

Lời giải: 

Xem Thêm : Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 9, 10 SBT Toán 7 tập 1

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

\(\begin{array}{l}\widehat {ABC} = \widehat {DEF} (= {70^\circ })\\AB = DE\\\widehat {BAC} = \widehat {EDF} (= {60^\circ })\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta ABC{\rm{  = }}\Delta DEF\)(g.c.g)

\( \Rightarrow DF = AC\)( 2 cạnh tương ứng)

Mà AC = 6 cm

\( \Rightarrow DF = 6cm\)

Bài 4.18 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 4.44, biết \(EC = ED\) và \(\widehat {AEC} = \widehat {AED}\). Chứng minh rằng:

\(\begin{array}{*{20}{l}}{{\rm{ a) }}\Delta AEC = \Delta AED;}&{{\rm{ b) }}\Delta ABC = \Delta ABD.}\end{array}\)

Xem Thêm : Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 14, 15 SBT Toán 7 tập 1

Lời giải: 

Bài 4.19 trang 69 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Lấy các điểm A,B,C lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz sao cho \(\widehat {CAO} = \widehat {CBO}.\)

a) Chứng minh rằng \(\Delta OAC = \Delta OBC\).

b) Lấy điểm \(M\) trên tia đối của tia CO. Chứng minh rằng \(\Delta MAC = \Delta MBC\).

Xem Thêm : Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 14, 15 SBT Toán 7 tập 1

Lời giải: 

a)

Xét \(\Delta OAC\) và \(\Delta OBC\) có:

\(\widehat {AOC} = \widehat {AOB}\)(Oz là phân giác góc xOy)

OC chung

\(\widehat {CAO} = \widehat {CBO}.\)

\(\Rightarrow \Delta OAC = \Delta OBC\)(g.c.g)

b) Do \(\Delta OAC = \Delta OBC\) nên AC=BC ( 2 cạnh tương ứng)

Vì \(\widehat {ACO}\) và \(\widehat {ACM}\) kề bù

    \(\widehat {BCO}\) và \(\widehat {BCM}\) kề bù

Mà \(\widehat {ACO} = \widehat {BCO}\) nên \(\widehat {ACM} = \widehat {BCM}\)

Xét \(\Delta MAC\) và \(\Delta MBC\) có:

AC=BC

\(\widehat {ACM} = \widehat {BCM}\)

CM chung

\( \Rightarrow \Delta MAC = \Delta MBC\)(c.g.c)

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button