Giải bài tập

Giải bài 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Giải SGK Toán 7 trang 86 tập 1 Kết nối tri thức – Bài luyện tập chung. Bài 4.29 Cho Hình 4.73. Hãy tính các độ dài a, b và số đo x, y của các góc trên hình vẽ.

Bài 4.29 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 4.73. Hãy tính các độ dài a, b và số đo x, y của các góc trên hình vẽ.

Bạn Đang Xem: Giải bài 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 trang 86 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Lời giải: 

Xét tam giác ABC có:

\(\begin{array}{l}\widehat {BAC} + \widehat {ABC} + \widehat C = {180^o}\\ \Rightarrow {45^o} + y + {75^o} = {180^o}\\ \Rightarrow y = {60^o}\end{array}\)

Xét tam giác ABD có:

\(\begin{array}{l}\widehat {DAB} + \widehat {DBA} + \widehat D = {180^o}\\ \Rightarrow x + {60^o} + {75^o} = {180^o}\\ \Rightarrow x = {45^o}\end{array}\)

Xét 2 tam giác ABC và ADB có:

\(\widehat {DAB} = \widehat {CAB} = {45^o}\)

AB chung

\(\widehat D = \widehat C = {75^o}\)

→ \(\Delta ABC = \Delta ADB\)(g.c.g)

→ BC=BD ( 2 cạnh tương ứng), mà BD = 3,3 cm → a= BC= 3,3cm

AC=AD ( 2 cạnh tương ứng), mà AC = 4 cm   → b = AD = 4cm

Bài 4.30 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, M; trên tia Oy lấy hai điểm B, N sao cho OA = OB, OM =ON, OA > OM.

Chứng minh rằng:

a)      \(\Delta \)OAN = \(\Delta \)OBM;

b)      \(\Delta \)AMN = \(\Delta \)BNM.

Lời giải: 

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 93, 94, 95 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

a)      Xét tam giác OAN và OBM có:

OA=OB

\(\widehat{O}\) chung

OM=ON

→ \(\Delta OAN = \Delta OBM\)(c.g.c)

b) Do \(\Delta OAN = \Delta OBM\) nên AN=BM ( 2 cạnh tương ứng); \(\widehat {OAN} = \widehat {OBM}\)( 2 góc tương ứng) → \(\widehat {NAM} = \widehat {MBN}\)

Do OA + AM = OM; OB + BN = ON

Mà OA = OB, OM =ON

→ AM=BN

Xét hai tam giác AMN và BNM có:

AN=BM

\(\widehat {NAM} = \widehat {MBN}\)

AM=BN

→ \(\Delta AMN = \Delta BNM\)(c.g.c)

Bài 4.31 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 4.74, biết OA = OB, OC = OD. Chứng minh rằng:

a) AC = BD;

b) \(\Delta \)ACD =  \(\Delta \)BDC.

Lời giải: 

Ta có: OA = OB, OC = OD nên AD=BC

Do OC=OD nên tam giác OCD cân → \(\widehat {OCD} = \widehat {ODC}\)

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Xét 2 tam giác ACD và BDC có:

AD=BC

\(\widehat {OCD} = \widehat {ODC}\)

CD chung

→ \(\Delta ACD = \Delta BCD\)(c.g.c)

→ AC=BD (hai cạnh tương ứng)

b)Xét hai tam giác ACD và BDC có:

AO=BO

CO=DO

AC=BD

→ \(\Delta ACD = \Delta BDC\)(c.c.c)

Bài 4.32 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho tam giác MBC vuông tại M có \(\widehat B\) = 60°. Gọi A là điểm nằm trên tia đối của tia MB sao cho MA = MB. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác đều.

Lời giải: 

Xét 2 tam giác vuông CMB và CMA có:

MC chung

MB=MA

→ \(\Delta CMB = \Delta CMA\)(c.g.c)

→ CA = CB (2 cạnh tương ứng).

→ Tam giác ABC cân tại C.

 Mà góc B bằng 60o

→ Tam giác ABC đều.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button