Giải bài tập

Giải bài 5.1, 5.2 trang 86 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 86 bài 5 dựng hình bằng thước và com pa. Dựng hình thang Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 5.1: Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD) biết BC = 3cm, AC = 2cm, đường cao bằng 2,5cm…

Câu 5.1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1

Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD) biết BC = 3cm, AC = 2cm, đường cao bằng 2,5cm.

Giải:

Bạn Đang Xem: Giải bài 5.1, 5.2 trang 86 SBT Toán 8 tập 1

Cách dựng:

–  Dựng ∆ BHC, BH = 2,5 cm

–  \(\widehat {BHC} = {90^0}\)

–  BC = 3cm

–  Dựng tia đi qua B và song song CH nằm trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm H. Lấy điểm A sao cho BA = 2cm

Xem Thêm : Giải bài 8.1, 8.2 trang 93 SBT Toán 8 tập 1

–  Dựng cung tròn tâm B bán kính bằng AC cắt đường thẳng CH tại D.

Nối AD ta có hình thang ABCD cần dựng.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng AB // CD nên tứ giác ABCD là hình thang có AB = 2cm, BC = 3cm, BH = 2,5cm.

AC = BD

Vậy ABCD là hình thang cân thỏa mãn điều kiện bài toán.

 


Câu 5.2 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1

Dựng tam giác ABC biết \(\widehat B = {80^0}\), BC = 3cm, AB + AC = 5cm.

Giải:

Bạn Đang Xem: Giải bài 5.1, 5.2 trang 86 SBT Toán 8 tập 1

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 141, 142 SGK Toán 5

Cách dựng:

–            Dựng tam giác ABC có \(\widehat B = {80^0}\), BC = 3cm, BD = 5cm.

–            Dựng I là trung điểm của CD

–            Dựng đường trung trực CD cắt BD tại A

Nối A với C ta có ∆ ABC cần dựng

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng ta có ∆ ABC

\(\widehat B = {80^0}\), BC = 3cm, AB + AC = AB + AD (vì AC = AD tính chất đường trung trực nên AB + AC = 5 cm)

∆ ABC thỏa mãn điều kiện bài toán.

 

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button