Giải bài tập

Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 131 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 131 bài 7 Định lí Pi-ta-go Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 53: Tìm độ dài x trên hình 127…

Bài 53 trang 131 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Tìm độ dài x trên hình 127.

Bạn Đang Xem: Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 131 SGK Toán 7

Giải:

Hình a)

Áp dụng định lí Pytago, Ta có:

x2=122+52=144+25=169

→ 132=x2   → x=13.

Hình b) ta có:

x2= 12 + 22 = 1+4=5

x= √5

Hình c)

Theo định lí pytago:

292=212+x2

nên x2=292-212

= 841-441=400=202

→ x=20

Hình d)

Xem Thêm : Giải bài 58, 59, 60, 61, 62 trang 83 SGK Toán 7

x2=( √7)2+32=7+9=16=42

x=4.


Bài 54 trang 131 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

 Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8.5cm, đô dài CB bằng 7,5cm.

Tính chiều cao AB.

Giải:

Theo định li pytago, ta có:

AB2+BC2=AC2

nên AB2= AC2 – BC2

= 8,52– 7,52

= 72,5-56,5=16

Vậy AB= 4


Bài 55 trang 131 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

 Tính chiều cao của bức tường(h.129) biết rằng chiều cao của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Giải:

Theo định li pytago, ta có:

AC2+ BC2=AB2

nên AC2=AB2+BC2

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Suy ra LAD= √15 ≈ 3.87


Bài 56 trang 131 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) 9cm,15cm,12cm.

 b) 5dm,13dm,12cm.

c)7m,7m,10m.

Giải:

a) Ta có 92=81,152=225,122=144.

mà 225=81+144

hay 152=92+122.

Nên tam giác có độ dài ba cạnh 9cm,15cm,12cm là tam giác vuông.

b) Ta có 52=25,132=169,122=144.

Mà  169=25+144

nên tam giác có độ dài ba cạnh 5dm, 13dm,12dm là tam giác vuông

c) Ta có 72=49, 102=100

vậy 72+ 72 ≠102

72+102 ≠72

Nên tam giác có độ dài 3 canh là 7dm,7dm,10dm không phải là tam giác vuông.

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button