Giải bài tập

Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 59, 60 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 59, 60 bài 2 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 8: Trong các kết luận sau kết luận nào đúng…

Bài 8 trang 59 sgk toán lớp 7 – tập 2

8.Cho hình 11, biết rằng AB

a) HB = HC

Bạn Đang Xem: Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 59, 60 SGK Toán 7

b) HB > HC

c) HB

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Hướng dẫn:

Vì AB HC


Bài 9 trang 59 sgk toán lớp 7 – tập 2

9.Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi đến C..(hình 12)

Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đề ra hay không ( ngày hôm sau có bơi xa hơn ngày hôm trước hay không? Vì sao?

 

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Hướng dẫn:

Theo hình vẽ các điểm A, B, C, D nằm trên một đường thẳng d và điểm M nằm ngoài đường thẳng đó. MA là đường vuông góc kẻ từ M đến đường thẳng d. Các đoạn thẳng MB, MC, MD là các đường xiên kẻ từ M lần lượt đến B, C và D

Ta có AB, AC, AD lần lượt là hình chiếu của MB, MC, MD xuống d. Ta có ngay AD >AC > AB suy ra

MD > MC >MB > MA

Điều đó có nghĩa là ngày hôm sau bạn Nam bơi đươci xa hơn ngày hôm trước, tức là bạn Nam tập đúng mục đích đề ra


Bài 10 trang 59 sgk toán lớp 7- tập 2

Chứng minh rằng trong một tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh đối diện với đáy và một điểm bất kỳ của cạnh đáy nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của cạnh bên.

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Hướng dẫn:

Giả sử   ∆ABC cân tại A, M là điểm thuộc cạnh đáy BC, ta chứng minh AM ≤ AB;

AM ≤ AC

Xem Thêm : Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 99 SBT Toán 8 tập 1

+ Nếu M  ≡ A hoặc M  ≡  B ( Kí hiệu đọc là trùng với) thì AM = AB, AM = AC.

+ Nếu M nằm giữa B và C; ( M ≢  B , C). Gọi H là trung điểm của BC, mà ∆ABC cân tại A nên AH ⊥ BC

+ Nếu M ≡ H → AM ⊥ BC → AM

+ Nếu M ≢ K giả sử M nằm giữa H và C → MH

Vì MN và CH là hình chiếu MA và CA trên đường BC nên MA MA

Chứng minh tương tự nếu M nằm giữa H và B thì MA

Vậy mọi giá trị của M trên cạnh đáy BC thì AM ≤  AB, AM ≤  AC


Bài 11 trang 60 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho hình :Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng: 

 Nếu BC

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Hướng dẫn:

a)    Góc ACD là góc gì? Tại sao?

b)   Trong tam giác ACD, cạnh nào lớn nhất, tại sao?

 

Hướng dẫn giải:

a) \(\widehat{ACD}\) là góc ngoài tại C của ∆ACB. Vì hai điểm C và D nằm cùng phía với điểm B và BC

b) \(\widehat{ACD}\) là góc ngoài tại C của  ∆ABC nên \(\widehat{ACD}> \widehat{ABC}\) tức là \(\widehat{ACD}\) > 90hay \(\widehat{ACD}\) là góc tù. Trong tam giác ACD có \(\widehat{ACD}\) là góc tù nên AD > AC

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button