Giải bài tập

Giải bài I4, I5 trang 123 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 123 bài ôn tập chương I – hệ thức lượng trong tam giác vuông Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu I.4: Các đường phân giác của bốn góc A, B, C, D cắt nhau tạo thành tứ giác MNPQ. Tính diện tích tứ giác MNPQ…

Câu I.4 trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho hình bình hành ABCD có \(\widehat A = 120^\circ \), AB = a, BC = b. Các đường phân giác của bốn góc A, B, C, D cắt nhau tạo thành tứ giác MNPQ. Tính diện tích tứ giác MNPQ.

Bạn Đang Xem: Giải bài I4, I5 trang 123 SBT Toán 9 tập 1

Gợi ý làm bài

(h.bs.21). 

Đường phân giác của góc A cắt đường phân giác của góc D tại M thì tam giác ADM có hai góc bằng 

60º và 30º nên các đường phân giác đó vuông góc với nhau. Lập luận đó chứng tỏ hình MNPQ có 4 góc vuông nên MNPQ là hình chữ nhật.

Xem Thêm : Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SBT Toán 9 tập 2

Trong tam giác vuông ADM có \(DM = AD\sin \widehat {DAM} = b\sin 60^\circ  = {{b\sqrt 3 } \over 2}.\)

Trong tam giác vuông DCN ( N là giao của đường phân giác góc D và đường phân giác góc C) có \(DN = DC\sin \widehat {DCN}{\rm{ = asin60}}^\circ {\rm{ = }}{{a\sqrt 3 } \over 2}.\)

Vậy \(MN = DN – DM = (a – b){{\sqrt 3 } \over 2}.\)

Trong tam giác vuông DCN có \(CN = CD\cos 60^\circ  = {a \over 2}.\) Trong tam giác vuông BCP ( P là giao của đường phân giác góc C với đường phân giác góc B) có \(CP = CB\cos 60^\circ  = {b \over 2}.\)

Vậy: \(NP = CN – CP = {{a – b} \over 2}.\)

Suy ra diện tích hình chữ nhật MNPQ là 

\(MN \times NP = {(a – b)^2}{{\sqrt 3 } \over 4}\)

Xem Thêm : Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 53 SGK toán 8 tập 2

 


Câu I.5 trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại C có \(\widehat B = 37^\circ \). Gọi I là giao điểm của cạnh BC với đường trung trực  của AB. Hãy tính AB, AC, nếu biết BI = 20.

Gợi ý làm bài

(h.bs.22).

Gọi H là trung điểm của AB thì trong tam giác vuông HBI, ta có HB = IBcosB nên AB = 2HB = 2IB cosB = 40cos37º \( \approx \) 31,95.

 

Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Có thể bạn cần

Back to top button