Kiến thức

Tháng 11 có những ngày lễ gì? Ngày lễ, kỷ niệm Việt Nam và Quốc tế trong tháng 11

Tháng 11 có những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm cả trong nước và quốc tế. Vậy tháng 11 có những ngày lễ gì? Những ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 11. Mời các bạn cùng thầy cô trường THPT Thành Phố Sóc Trăng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Ngày lễ, kỷ niệm Việt Nam trong tháng 11

Ngày 9/11 – Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9/11 - Ngày Pháp luật Việt NamNgày 9/11 – Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà được ban hành. Chính vì vậy mà ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau gọi tắt là Ngày Pháp luật).

Bạn Đang Xem: Tháng 11 có những ngày lễ gì? Ngày lễ, kỷ niệm Việt Nam và Quốc tế trong tháng 11

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế – xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ngày 18/11 – Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 18/11 - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 18/11 – Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang ý nghĩa quan tâm, vận động, điều hướng các tầng lớp nhân dân và cán bộ phát huy tất cả tiềm năng và sức sáng tạo để cống hiến trong lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh. Phát huy toàn bộ ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng nhằm xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc.

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay

Qua các lần Đại hội tên gọi các chương trình hành động tuy có khác nhau, mỗi kỳ Đại hội quyết định thực hiện một số cuộc vận động khác nhau, nhưng nội dung và mục tiêu cơ bản, trọng tâm và xuyên suốt được xác định vẫn là vấn đề xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó tiếp tục khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong tập hợp đông đảo quần chúng trong mỗi thời kỳ cách mạng của đất nước. Và trách nhiệm to lớn và vinh quang là xây dựng và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam không gì khác hơn là thuộc về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt NamNgày 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 20/11/1982. Kể từ đó, đây chính là ngày truyền thống nhằm tôn vinh những người cống hiến trong ngành giáo dục

Ngày 20/11 sớm đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm nghề giáo truyền thống của Việt Nam. Điều này vô cùng phù hợp với một dân tộc hiếu học và truyền thống tôn sự trọng đạo như Việt Nam. Ngày 20/11 chính là dịp để thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo của mình. Dù đang ngồi hay rời xa ghế nhà trường, cứ đến ngày 20/11, mọi người đều hướng đến thầy cô giáo, gửi những lời chúc, những món quà tốt đẹp đến thầy cô.

Nguồn gốc của ngày lễ hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Tháng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants – Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục).

Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie – Thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương.

Nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh.

Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết nạp là một thành viên của FISE.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Lần đầu tiên ngày “Quốc tế Hiến chương các nhà giáo” được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958.

Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam.

Hàng năm, kỷ niệm lịch sử ngày 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo viên trong vùng tạm chiếm nói riêng, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của anh chị em giáo viên kháng chiến nói chung.

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 – HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người.

Ngày 23/11 – Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 23/11 - Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt NamNgày 23/11 – Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Xem Thêm : Lý cây xanh là dân ca vùng nào?

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng nhân dân, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 23/11/1946 và cũng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội chăm lo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người khó khăn, những nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, thảm họa; đồng thời tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bên cạnh đó Hội còn vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội tổ chức.

Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội) đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng Thập tự Việt Nam (nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Hội vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự trong suốt 23 năm từ ngày thành lập Hội tới khi Người đi xa. Đại hội lần thứ nhất Hội Hồng thập tự Việt Nam là mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức chuyên trách làm công tác nhân đạo vì hạnh phúc của nhân dân, đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống nhân dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Ngày 4/11/1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam được công nhận là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, mở ra trang mới trong phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài Phong trào quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị với tinh thần nhân đạo, nhân ái cao cả, tạo điều kiện cho ngoại giao nhân dân ngày càng phát triển.

2. Ngày lễ Quốc tế trong tháng 11

10/11 – Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa Bình và Phát Triển

Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa Bình và Phát Triển | Thế Giới Sofa

Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa Bình và Phát Triển (World Science Day for Peace and Development) được cử hành vào ngày 10/11 hằng năm nhằm thúc đẩy nhận thức về hoà bình và phát triển trên toàn thế giới.

14/11 – Ngày Đái Tháo Đường Thế giới

Hình ảnh Nền Bệnh Tiểu đường, Bệnh Tiểu đường Vector Nền Và Tập Tin Tải về Miễn Phí | Pngtree

Có thể bạn chưa biết, ngày Đái Tháo Đường thế giới được tổ chức lần đầu vào ngày 14/11/1991, là ngày sinh của Frederick Banting – người đã cùng với Charles Best tìm ra insulin, một phương pháp để điều trị bệnh đái tháo đường. Đây cũng là phương pháp chính để điều trị bệnh đái tháo đường cho đến ngày nay.

Ngày Đái Tháo Đường Thế Giới góp phần nhằm nâng cao nhận thức của toàn cầu về bệnh đái tháo đường và các biến chứng của nó. Trong hoàn cảnh những ca mắc đái tháo đường ngày càng tăng cao dẫn đến tử vong rất nhiều. Đây là một ngày lễ vô cùng ý nghĩa.

16/11 – Ngày Khoan dung Quốc tế

Ý nghĩa và lịch sử Ngày Khoan dung Quốc tế 16 tháng 11

Ngày Khoan dung Quốc tế (hay còn gọi là ngày Quốc tế khoan dung) được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) tuyên bố vào ngày 16/11/1995 nhằm tạo ra nhận thức cộng đồng về những nguy cơ của việc không khoan dung.

19/11 – Ngày Quốc tế Nam giới, Ngày Toilet Thế giới

Ngày quốc tế đàn ông 19/11: Sự kiện nam giới bị bỏ quên hàng chục năm

Xem Thêm : Satan là gì?

Ngày Quốc tế Nam giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức vào ngày 19/11 hàng năm. Mục đích của ngày lễ này chính là là tập trung chăm sóc vào sức khoẻ nam giới và trẻ em nam trên toàn thế giới, đồng thời cải thiện quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng giới và làm nổi bật vai trò của nam giới. Thể hiện sự tôn trọng tôn vinh những cống hiến của nam giới với quốc gia và gia đình.

Hôm nay là người Quốc tế Nam giới: Anh em hí hửng, chị em phán trùng ngày Toilet Thế giới thì vui cái gì?

Ngày 19/11 hằng năm còn được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Toilet thế giới. Mục đích của ngày này là kêu gọi sự hỗ trợ và vận động toàn cầu về nhu cầu giải quyết khủng hoảng vệ sinh, đặc biệt đối với những quốc gia có nhà vệ sinh kém, hoặc cơ sở vệ sinh bị ô nhiễm và môi trường phòng vệ sinh không sạch sẽ và an toàn để tuân thủ vệ sinh lành mạnh.

20/11 – Ngày Thiếu nhi Thế giới

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Ngày Thiếu nhi Thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 20/11/1954. Mục đích của ngày này là đểthúc đẩy trao đổi và hiểu biết lẫn nhau giữa các trẻ em, tăng cường hành động phát triển phúc lợi và thúc đẩy tạo an sinh trẻ em trên thế giới.

21/11 – Ngày Truyền hình Thế giới

World Television Day" Images – Browse 688 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock

Ngày Truyền hình Thế giới được khởi xướng vào ngày 21/11 hằng năm nhằm khuyến khích các quốc gia trao đổi những chương trình truyền hình và những vấn đề hoà bình, an ninh, phát triển trên thế giới cũng như tăng cường trao đổi văn hoá.

25/11 – Ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

25 tháng 11: Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Ngày 25/11 được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Đây là dịp để các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại các quốc gia phát động những chiến dịch đấu tranh xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Video về những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm cả trong nước và quốc tế trong tháng 11

Kết luận

Trên đây là những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm cả trong nước và quốc tế trong tháng 11. Mong rằng bài viết trên sẽ thật sự hữu ích với bạn và giúp bạn biết được tháng 11 có những ngày lễ gì. Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Có thể bạn cần

Back to top button