Kiến thức

Tối huệ quốc là gì? Quy chế tối huệ quốc là gì?

Tối huệ quốc là gì? Quy chế tối huệ quốc là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Tối huệ quốc

Tối huệ quốc là gì?

Tối huệ quốc (Most Favoured Nation, viết tắt là MFN) là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại, được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bạn Đang Xem: Tối huệ quốc là gì? Quy chế tối huệ quốc là gì?

Xem Thêm : Limited là gì? Limited là gì trên Facebook?

Theo đó người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài được hưởng các quyền và các ưu đãi ngang bằng với các quyền và ưu đãi mà nước sở tại dành cho người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài của bất kì nước thứ ba nào trong hiện tại và tương lai. Các ưu đãi này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thuế quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, lĩnh vực đầu tư….

Hay có thể hiểu đơn giản, tối huệ quốc là một nguyên tắc cơ bản của Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan (GATT), theo đó các nước áp dụng mức thuế quan như nhau đối với tất cả các nước trên thế giới.

Nguyên tắc không phân biệt đối xử này xuất phát từ việc chấp thuận trước đây của GATT đối với các hiệp định thương mại song phương, trong đó nếu nước A thỏa thuận cắt giảm thuế quan với nước B, sau đó B lại thỏa thuận cắt giảm thuế nhiều hơn với nước C, thì mức thuế quan thỏa thuận giữa B và C cũng áp dụng đối với nước A.

Ý nghĩa của nguyên tắc tối huệ quốc là gì?

Xem Thêm : ATTN là gì? Nghĩa của ATTN trong đơn từ, thư tín…

Tăng cường tạo ra trao đổi thương mại và giảm sự phân hóa thương mại.

Cho phép các quốc gia nhỏ hơn có được những lợi thế mà các nước lớn hơn thường trao cho nhau, trong khi các nước nhỏ hơn thường không đủ mạnh để có thể tự thương lượng những lợi thế đó.

Các điều khoản tối huệ quốc góp phần thúc đẩy sự không phân biệt đối xử giữa các quốc gia, chúng cũng có xu hướng thúc đẩy mục tiêu thương mại tự do nói chung trên thế giới.

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Có thể bạn cần

Back to top button