Lớp 9

Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 31

Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ được Truong Cao Dang Nghe Dong Nai biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 31

Cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp

– Bộ phận chính của đinamô là một nam châm và cuộn dây.

Bạn Đang Xem: Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 31

– Khi quay núm của đinamô thì nam châm quay theo và đèn sáng.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 31

Dùng nam châm để tạo ra dòng điện

a) Dùng nam cham vĩnh cửu

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi ta đưa một cục nam châm lại gần hay ra xa một đầu cuộn dây đó hoặc ngược lại.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 31

b) Dùng nam châm điện

Dòng điện xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong thời gian đóng và ngắt mạch của nam châm điện, nghĩa là trong thời gian dòng điện của nam châm điện biến thiên.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 31

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Có nhiều cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện trong một cuộn dây dẫn kín. Dòng điện được tạo ra theo cách đó gọi là dòng điện cảm ứng.

Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 31

Bài C1 (trang 85 SGK Vật Lý 9)

Cho 2 đèn LED mắc song song ngược chiều vào 2 đầu của một cuộn dây dẫn và một thanh nam châm vĩnh cửu. Hãy bố trí thí nghiệm như hình 31.2 SGK để tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín ở trường hợp nào dưới đây:

– Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây.

– Đặt nam châm đứng yên trước cuộn dây.

– Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây.

– Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây.

Bài C1 (trang 85 SGK Vật Lý 9)

Lời giải:

Trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng khi di chuyển nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây.

Bài C2 (trang 85 SGK Vật Lý 9)

Trong thí nghiệm nêu ở bài tập 1, nếu để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyến động lại gần hay ra xa nam châm thì cuộn dây có xuất hiện dòng điện không? Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Lời giải:

Có. Các em thực hiện thí nghiệm kiểm tra.

Bài C3 (trang 86 SGK Vật Lý 9)

Đặt nam châm điện nằm yên trước cuộn dây dẫn có mắc hai đèn LED song song ngược chiều (hình 31.3 SGK). Hãy làm thí nghiệm để xác định trong những trường hợp nào dưới đây xuất hiện dòng điện ở cuộn dây có mắc đèn LED.

Bài C3 (trang 86 SGK Vật Lý 9)

– Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện

– Khi dòng điện đã ổn định.

– Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện.

– Sau khi ngắt mạch điện.

Lời giải:

Những trường hợp xuất hiện dòng điện ở cuộn dây có mắc đèn LED:

– Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện.

– Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện.

Bài C4 (trang 86 SGK Vật Lý 9)

Nếu ta làm lại thí nghiệm ở hình 31.2 SGK nhưng lần này cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng (hình 31.4 SGK) thì có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây?

Bài C4 (trang 86 SGK Vật Lý 9)

Lời giải:

Nếu cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng như hình vẽ thì cuộn dây sẽ liên tục có dòng điện cảm ứng. Ta thấy hai đèn LED luôn thay phiên nhau sáng.

Bài C5 (trang 86 SGK Vật Lý 9)

Hãy trả lời câu hỏi ở phần I.

Lời giải:

Nhờ nam châm ta có thể tạo ra dòng điện với các điều kiện sau được thỏa mãn:

+ Có nam châm để tạo ra từ trường.

Xem Thêm : Cảm nhận bài thơ Nói với con và suy nghĩ của em về trách nhiệm của người làm con?

+ Có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây để có sự thay đổi các đường sức từ gửi qua cuộn dây.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài 31 có đáp án

Bài 1: Đinamô ở xe đạp có cấu tạo gồm:

A. Nam châm và cuộn dây dẫn

B. Điện tích và cuộn dây dẫn

C. Nam châm và điện tích

D. Nam châm điện và điện tích

Lời giải

Đinamô ở xe đạp có cấu tạo gồm: nam châm và cuộn dây dẫn

Đáp án: A

Bài 2: Ta có thể dùng nam châm nào để tạo ra dòng điện:

A. Nam châm vĩnh cửu

B. Nam châm điện

C. Cả Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện

D. Không có loại nam châm nào cả

Lời giải

Ta có thể dùng nam châm vĩnh cửu cũng như nam châm điện để tạo ra dòng điện

Đáp án: C

Bài 3: Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào  trong một cuộn dây dẫn kín.

Lời giải

Cách để tạo ra dòng điện cảm ứng là: Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín vì khi đó từ trường của nam châm thay đổi về cường độ và độ lớn đường sức từ tác dụng lên dây dẫn kín tạo ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

Đáp án: D

Bài 4: Cách nào dưới đây không thể tạo ra dòng điện ?

A. Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín

B. Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín.

C. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

D. Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu

Lời giải

Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện. Ngược lại nếu số lượng đường sức từ qua tiết diện dây không đổi thì sẽ không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Đáp án: B

Bài 5: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ ?

A. Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .

Lời giải

Khi số lượng đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn kín thay đổi (biến thiên) thì trong cuộn dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hiện tượng làm xuất hiện dòng điện cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

Đáp án: D

Xem Thêm : Cách giải hệ phương trình có chứa tham số m – Toán 9 chuyên đề

Bài 6: Cách nào dưới đây không tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U

B. Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của nam châm chữ U

C. Cho một đầu của nam châm điện chuyển động lại gần một đầu cuộn dây dẫn

D. Đặt nam châm điện ở trước đầu cuộn dây rồi ngắt mạch điện của nam châm

Lời giải

Cách tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín: Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ giữa hai nhánh của nam châm chữ U khi đó lực điện của nam châm không tác dụng lên cuộn dây dẫn kín.

Đáp án: A

Bài 7: Cách để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp?

A. Nối hai đầu của đinamô với hai cực của acquy

B. Cho bánh xe cọ xát mạnh vào núm đinamô

C. Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây

D. Cho xe đạp chạy nhanh trên đường

Lời giải

Cách để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp: làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây khi đó nam châm quay các đường sức từ thay đổi tác dụng lực từ lên vòng dây dẫn kín tạo ra dòng điện cảm ứng.

Đáp án: C

Bài 8: Hiện tượng cảm ứng điện từ là:

A. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

B. Hiện tượng xuất hiện dòng điện tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

C. Hiện tượng xuất hiện suất điện động tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

D. Hiện tượng xuất hiện dòng điện tự cảm và hiệu điện thế tự cảm gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

Lời giải

Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

Đáp án: A

Bài 9: Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin

B. Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây

C. Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn

D. Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây

Lời giải

Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dâycó thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín.

Đáp án: D

Bài 10: Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được:

A. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt gần nam châm.

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm

C. Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi cuộn dây chạm vào nam châm

Lời giải

Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

Đáp án: C

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ do Truong Cao Dang Nghe Dong Nai biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Hiện tượng cảm ứng điện từ. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi: Truong Cao Dang Nghe Dong Nai

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Lớp 9

Có thể bạn cần

Back to top button