Tiếng Anh

Quá khứ của Drive là gì? Cách chia thì Drive đúng nhất

Dù trong văn nói hay viết, bạn chắc hẳn thường xuyên bắt gặp từ Drive. Đây là từ thì bạn cũng sẽ thường xuyên bắt gặp động từ này. Vậy quá khứ của Drive là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Drive? Hãy cùng Truong Cao Dang Nghe Dong Nai tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Drive là gì? Cách chia thì Drive đúng nhất

Quá khứ của Drive là gì? Cách chia thì Drive đúng nhất

Quá khứ của Drive là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
drive drove driven lái (xe)

Xem Thêm : Luật đấu thầu tiếng Anh là gì

Ví dụ:

  • She drives a red sports car → Cô ấy lái một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ
  • I drove my daughter to school. → Tôi chở con gái của tôi đến trường
  • By the end of the year, most of the occupying troops had been driven from the city.

Một số động từ bất quy tắc thông dụng

Động từ nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 abide abode/abided abode/abided lưu trú, lưu lại
2 arise arose arisen phát sinh
3 awake awoke awoken đánh thức, thức
4 be was/were been thì, là, bị. ở
5 bear bore borne mang, chịu dựng
6 become became become trở nên
7 beat beat beaten đập, nện
8 befall befell befallen xảy đến
9 beget begot begotten gây ra
10 begin began begun bắt đầu
11 beset beset beset bao quanh
12 bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
13 bid bid/bade bid/bidden trả giá
14 bind bound bound buộc, trói
15 bleed bled bled chảy máu
16 blow blew blown thổi
17 break broke broken đập vỡ

Cách chia thì Drive

Cách chi động từ Drive

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn drive drive drives drive drive drive
Hiện tại tiếp diễn am driving are driving is driving are driving are driving are driving
Quá khứ đơn drove drove drove drove drove drove
Quá khứ tiếp diễn was driving were driving was driving were driving were driving were driving
Hiện tại hoàn thành have driven have driven has driven have driven have driven have driven
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been driving have been driving has been driving have been driving have been driving have been driving
Quá khứ hoàn thành had driven had driven had driven had driven had driven had driven
QK hoàn thành Tiếp diễn had been driving had been driving had been driving had been driving had been driving had been driving
Tương Lai will drive will drive will drive will drive will drive will drive
TL Tiếp Diễn will be driving will be driving will be driving will be driving will be driving will be driving
Tương Lai hoàn thành will have driven will have driven will have driven will have driven will have driven will have driven
TL HT Tiếp Diễn will have been driving will have been driving will have been driving will have been driving will have been driving will have been driving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would drive would drive would drive would drive would drive would drive
Conditional Perfect would have driven would have driven would have driven would have driven would have driven would have driven
Conditional Present Progressive would be driving would be driving would be driving would be driving would be driving would be driving
Conditional Perfect Progressive would have been driving would have been driving would have been driving would have been driving would have been driving would have been driving
Present Subjunctive drive drive drive drive drive drive
Past Subjunctive drove drove drove drove drove drove
Past Perfect Subjunctive had driven had driven had driven had driven had driven had driven
Imperative drive Let′s drive drive

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button