Tiếng Anh

Quá khứ của Flee là gì?

Flee là một trong những động từ được sử dụng rất phổ biến trong các bài kiểm tra tiếng Anh cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đồng thời, vì là động từ bất quy tắc nên Flee không tuân theo nguyên tắc thông thường. Vậy quá khứ của Flee là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Flee ? Hãy cùng Truong Cao Dang Nghe Dong Nai tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Flee là gì?

Quá khứ của Flee là gì?

Quá khứ của động từ Flee là gì?

Xem Thêm : Phân biệt cách dùng Both, Both of và Either, Neither trong tiếng anh

Quá khứ của Flee là:

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
flee fled fled bỏ trốn, tan biến

Ví dụ:

  • Every year thousands of people flee the big cities in search of the rural idyll.
  • Thousands of refugees fled across the border.

Một số động từ tương tự với Flee

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Hear Heard Heard
Overhear Overheard Overheard
Shoe Shod Shod

Xem Thêm : Quá khứ của Get là gì?

Quá khứ của Flee là gì?

Cách chia thì với động từ Flee

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn flee flee flees flee flee flee
Hiện tại tiếp diễn am fleeing are fleeing is fleeing are fleeing are fleeing are fleeing
Quá khứ đơn fled fled fled fled fled fled
Quá khứ tiếp diễn was fleeing were fleeing was fleeing were fleeing were fleeing were fleeing
Hiện tại hoàn thành have fled have fled has fled have fled have fled have fled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fleeing have been fleeing has been fleeing have been fleeing have been fleeing have been fleeing
Quá khứ hoàn thành had fled had fled had fled had fled had fled had fled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fleeing had been fleeing had been fleeing had been fleeing had been fleeing had been fleeing
Tương Lai will flee will flee will flee will flee will flee will flee
TL Tiếp Diễn will be fleeing will be fleeing will be fleeing will be fleeing will be fleeing will be fleeing
Tương Lai hoàn thành will have fled will have fled will have fled will have fled will have fled will have fled
TL HT Tiếp Diễn will have been fleeing will have been fleeing will have been fleeing will have been fleeing will have been fleeing will have been fleeing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would flee would flee would flee would flee would flee would flee
Conditional Perfect would have fled would have fled would have fled would have fled would have fled would have fled
Conditional Present Progressive would be fleeing would be fleeing would be fleeing would be fleeing would be fleeing would be fleeing
Conditional Perfect Progressive would have been fleeing would have been fleeing would have been fleeing would have been fleeing would have been fleeing would have been fleeing
Present Subjunctive flee flee flee flee flee flee
Past Subjunctive fled fled fled fled fled fled
Past Perfect Subjunctive had fled had fled had fled had fled had fled had fled
Imperative flee Let′s flee flee

XEM THÊM: Cập nhật bảng động từ bất quy tắc mới nhất

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button