Tiếng Anh

Quá khứ của Learn là gì?

Động từ bất quy tắc là những động từ không tuân theo nguyên tắc thông thường khi chia thì. Và Learn là một trong những động từ bất quy tắc thông dụng nhất. Nếu bạn muốn tìm lời giải cho câu hỏi Quá khứ của Learn là gì? Vậy bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ bổ sung kiến thức mới cho bạn đọc.

Quá khứ của Learn là gì?

Quá khứ của động từ Learn là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
learn learnt, learned learnt, learned học

Ví dụ:

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Learn là gì?

  • They learn Russian at school.
  • I’ve learned a lot about computers since I started work here.

Những động từ bất quy tắc tương tự với Learn

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Burn Burnt/Burned Burnt/Burned
Clap Clapped/Clapt Clapped/Clapt
Dream Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed
Kneel Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled
Lean Leant/Leaned Leant/Leaned
Leap Leapt/Leaped Leapt/Leaped
Smell Smelled/Smelt Smelled/Smelt
Spell Spelled/Spelt Spelled/Spelt
Spill Spilled/Spilt Spilled/Spilt
Spoil Spoiled/Spoilt Spoiled/Spoilt
Strip Stripped/Stript Stripped/Stript
Sunburn Sunburned/Sunburnt Sunburned/Sunburnt
Sweep Swept/Sweeped Swept/Sweeped
Vex Vexed/Vext Vexed/Vext

Xem Thêm : Máy hút bụi tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Quá khứ của Learn là gì

Cách chia động từ với Learn

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn learn learn learns learn learn learn
Hiện tại tiếp diễn am learning are learning is learning are learning are learning are learning
Quá khứ đơn learnt learnt learnt learnt learnt learnt
Quá khứ tiếp diễn was learning were learning was learning were learning were learning were learning
Hiện tại hoàn thành have learnt have learnt has learnt have learnt have learnt have learnt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been learning have been learning has been learning have been learning have been learning have been learning
Quá khứ hoàn thành had learnt had learnt had learnt had learnt had learnt had learnt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been learning had been learning had been learning had been learning had been learning had been learning
Tương Lai will learn will learn will learn will learn will learn will learn
TL Tiếp Diễn will be learning will be learning will be learning will be learning will be learning will be learning
Tương Lai hoàn thành will have learnt will have learnt will have learnt will have learnt will have learnt will have learnt
TL HT Tiếp Diễn will have been learning will have been learning will have been learning will have been learning will have been learning will have been learning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would learn would learn would learn would learn would learn would learn
Conditional Perfect would have learnt would have learnt would have learnt would have learnt would have learnt would have learnt
Conditional Present Progressive would be learning would be learning would be learning would be learning would be learning would be learning
Conditional Perfect Progressive would have been learning would have been learning would have been learning would have been learning would have been learning would have been learning
Present Subjunctive learn learn learn learn learn learn
Past Subjunctive learnt learnt learnt learnt learnt learnt
Past Perfect Subjunctive had learnt had learnt had learnt had learnt had learnt had learnt
Imperative learn Let′s learn learn

XEM THÊM: 360 Động từ bất quy tắc thông dụng nhất 

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button