Tiếng Anh

Quá khứ của Talk là gì?

Dù trong văn nói hay viết, bạn chắc hẳn thường xuyên bắt gặp từ Talk. Đây là từ thì bạn cũng sẽ thường xuyên bắt gặp động từ này. Vậy quá khứ của Talk là gì? Làm sao để chia động từ với động từ Talk? Hãy cùng Truong Cao Dang Nghe Dong Nai tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé.

Bạn Đang Xem: Quá khứ của Talk là gì?

Quá khứ của Talk là gì?

Quá khứ của Talk

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
Talk Talked Talked Nói

Xem Thêm : Simp là gì? Các nhận biết một người Simp Siêu Chuẩn

Ví dụ:

  • We don’t talk anymore
  • We talked about books.
  • There has been talk of closing some regional offices.

Quá khứ của Talk là gì?

Cách chia thì với từ Talk

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn talk talk talks talk talk talk
Hiện tại tiếp diễn am talking are talking is talking are talking are talking are talking
Quá khứ đơn talked talked talked talked talked talked
Quá khứ tiếp diễn was talking were talking was talking were talking were talking were talking
Hiện tại hoàn thành have talked have talked has talked have talked have talked have talked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been talking have been talking has been talking have been talking have been talking have been talking
Quá khứ hoàn thành had talked had talked had talked had talked had talked had talked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been talking had been talking had been talking had been talking had been talking had been talking
Tương Lai will talk will talk will talk will talk will talk will talk
TL Tiếp Diễn will be talking will be talking will be talking will be talking will be talking will be talking
Tương Lai hoàn thành will have talked will have talked will have talked will have talked will have talked will have talked
TL HT Tiếp Diễn will have been talking will have been talking will have been talking will have been talking will have been talking will have been talking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would talk would talk would talk would talk would talk would talk
Conditional Perfect would have talked would have talked would have talked would have talked would have talked would have talked
Conditional Present Progressive would be talking would be talking would be talking would be talking would be talking would be talking
Conditional Perfect Progressive would have been talking would have been talking would have been talking would have been talking would have been talking would have been talking
Present Subjunctive talk talk talk talk talk talk
Past Subjunctive talked talked talked talked talked talked
Past Perfect Subjunctive had talked had talked had talked had talked had talked had talked
Imperative talk Let′s talk talk

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button