Tiếng Anh

Thứ, Ngày Tháng trong Tiếng Anh: Cách đọc và viết

Đọc và viết ngày tháng tiếng Anh – nghe có vẻ đơn giản như Tiếng Việt nhưng thật sự nó ẩn chứa một số công thức đòi hỏi các bạn cần nắm vững để có thể làm tốt bài kiểm tra trong lớp, cũng như là sử dụng thành thạo khi giao tiếp với người nước ngoài. Trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sâu về phần kiến thức này.

Thứ, Ngày Tháng trong Tiếng Anh: Cách đọc và viết


1. Cách viết thứ trong tuần (Days of week)

Thứ 2 Monday – /ˈmʌndeɪ/
Thứ 3 Tuesday – /ˈtjuːzdeɪ/
Thứ 4 Wednesday – /ˈwenzdeɪ/
Thứ 5 Thursday – /ˈθɜːzdeɪ/
Thứ 6 Friday – /ˈfraɪdeɪ/
Thứ 7 Saturday – /ˈsætədeɪ/
Chủ Nhật Sunday – /ˈsʌndeɪ/

Lưu ý:

Bạn Đang Xem: Thứ, Ngày Tháng trong Tiếng Anh: Cách đọc và viết

  • Dùng giới từ on trước ngày trong tuần

Ví dụ: We’ve got an appointment on Tuesday morning. (Chúng ta có cuộc hẹn vào sáng Thứ ba)

  • Khi nhìn thấy s sau các ngày trong tuần như: Sundays, Mondays,… chúng ta hiểu là ý của người nói sẽ làm một việc gì vào ngày đó trong tất cả các tuần.

Ví dụ: I visit my grandparents on Saturdays. (Cứ tới thứ 7 là tôi đi thăm ông bà của mình.)

2. Cách viết ngày trong tháng (Dates of Month)

Xem Thêm : Tháng 9 tiếng Anh là gì?

Thứ, Ngày Tháng trong Tiếng Anh: Cách đọc và viết
Lưu ý: Ngày 1 là First sẽ được viết tắt thành 1st  bằng cách lấy 2 chữ cuối của ngày trong tháng.
Ví dụ: Ngày 2 là Second → 2nd
Ngày 21 là: Twenty-first → 21st

3. Cách viết tháng trong năm (Months of a Year)

Tháng 1 January –  /ˈdʒænjuəri/
Tháng 2 February – /ˈfebruəri/
Tháng 3 March – /mɑːtʃ/
Tháng 4 April – /ˈeɪprəl/
Tháng 5 May – /meɪ/
Tháng 6 June – /dʒuːn/
Tháng 7 July – /dʒuˈlaɪ/
Tháng 8 August –  /ɔːˈɡʌst/
Tháng 9 September – /sepˈtembə(r)/
Tháng 10 October – /ɒkˈtəʊbə(r)/
Tháng 11 November – /nəʊˈvembə(r)/
Tháng 12 December – /dɪˈsembə(r)/

Lưu ý:

Bạn Đang Xem: Thứ, Ngày Tháng trong Tiếng Anh: Cách đọc và viết

  • Dùng giới từ in trước các tháng

Ví dụ:The students go back to school in July. (Cô ấy sẽ đi học lại vào tháng 7.)

  • Nếu trong câu vừa có ngày, vừa có tháng ta sử dụng giới từ on phía trước

Ví dụ: on 22nd December, on June 3rd,… (ở đây tại sao lại viết theo 2 cách như vậy, mục bên dưới sẽ được giải đáp nhé!).
My birthday is on 3rd May. (Ngày sinh nhật của tôi là ngày 3 tháng 5.)
Thứ, Ngày Tháng trong Tiếng Anh: Cách đọc và viết

4. Quy tắc đọc và viết ngày tháng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh – Anh, thì bắt đầu bằng (Thứ) + Ngày + tháng
Trong tiếng Anh – Mỹ, thì ngược lại là (Thứ) + Tháng + ngày
Ví dụ: Ngày 1 tháng 3 năm 2017
Anh – Anh: 1/3/2017 hoặc 1st March 2017
Anh – Mỹ: 3/1/2017 hoặc March 1st 2017

  • They’re having a party on 16th November. (Họ có một buổi tiệc ngày 16 tháng 11.)

Xem Thêm : Cách phân biệt end và finish

→ Đọc là on the sixteenth of November(Anh – Anh)
Lưu ý: Trong cách đọc Anh – Anh, the và of phải luôn luôn đi cùng nhau.

  • Our Wedding Anniversary is on August 11th. (Lễ kỉ niệm ngày cưới của chúng ta là ngày 11 tháng 8.)

→ đọc là on August the eleventh. (Anh – Mỹ)

5. Một số lưu ý khác

1. Dùng giới từ ON trước Thứ, ON trước ngày, IN trước tháng và ON trước (thứ), ngày và tháng. Ví dụ:

  • On Sunday, I stay at home. (Ngày chủ nhật tôi ở nhà)
  • In september, the libary holds events. (Tháng 9, thư viện tổ chức các sự kiện)
  • On the 4th of July, my mother celebrates her birthday party.(Mẹ tôi tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày 4 tháng 7)

2. Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó.
Ví dụ: September the second = ngày 2 tháng 9. Khi viết, có thể viết September 2nd
3. Nếu muốn nói ngày âm lịch, chỉ cần thêm cụm từ ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau.
Ví dụ: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. (15 tháng 8 âm lịch là ngày tết Trung Thu)


Mong rằng bài học sẽ giúp các bạn giải đáp được tất cả các thắc mắc của mình, nếu có góp ý gì các bạn hãy comment ở phần bình luận bên dưới, sẽ được trả lời một cách nhanh chóng nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button