Tiếng Anh

Tổng hợp những linking verb + adj trong tiếng Anh

Đâu là những linking verb + adj? Muốn giải đáp được câu hỏi này, trước hết bạn phải hiểu thế nào là linking verb, chức năng của nó trong câu,… Theo dõi bài viết dưới đây của Truong Cao Dang Nghe Dong Nai để biết rõ hơn nhé!

Bạn Đang Xem: Tổng hợp những linking verb + adj trong tiếng Anh

Tổng hợp những linking verb + adj trong tiếng Anh

1. Định nghĩa linking verb

Linking verb (liên động từ) là một nhóm các động từ đặc biệt có chức năng nối giữa chủ ngữ và vị ngữ là tính từ. Không giống như các động từ khác, linking verb không dùng để diễn tả hành động. Vì vậy chúng bổ nghĩa cho tính từ chứ không phải cho phó từ.
Ví dụ:

  • Mary feels bad about her test grade.
  • Children become tired quite easily.
  • Lucy looks radiant in her new dress.
  • Ted will be a bridegroom this year.

2. Những linking verb + adj

Xem Thêm : Quá khứ của Take là gì? Cách chia động từ với từ Take

Theo định nghĩa, ta rút ra được kết luận rằng theo sau linking verb luôn là tính từ hoặc danh từ. Vì vậy, tất cả linking verb trong tiếng Anh đều có thể + adj. Dưới đây là một số linking verb phổ biến mà các bạn nên biết:

  • Linking verb ở dạng to be (true linking verb):
Is Can be May be
Am Could be Might be
Are Will be Must be
Was Would be Has been
Were Shall be Have been
  Should be Had been
  • Các linking verb khác:
Linking verb Ý nghĩa Ví dụ
Seem dường như It seems tough to get to the top of this mountain.
Appear hóa ra It appears that she failed the test.
Become trở thành, trở nên He became better than the previous time.
Grow trở nên She grows prettier every day.
Prove tỏ ra He always proves to be smart every time.
Remain vẫn The data remained unchanged over time.
Stay giữ Remember to stay calm during the test.
Look trông có vẻ She looks immensely stunning in that dress.
Smell mùi It smells so good.
Sound nghe có vẻ It sounds interesting.
Taste có vị It tastes delicious.
Feel cảm thấy He felt so bad after the conversation with his boss.

Mong rằng bài viết đã giúp các bạn giải đáp thắc mắc ở đầu bài. Mặc dù đây chỉ là một chủ điểm ngữ pháp nhỏ nhưng đừng chủ quan bỏ qua vì nó có thể bất ngờ xuất hiện trong bài kiểm tra đó!
Linking verb (liên động từ) trong tiếng Anh

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button