Tiếng Anh

Tổng hợp Ví dụ về nguyên âm đơn

Nguyên âm là một thành phần trong hệ thống ngữ âm của tiếng Anh. Nguyên âm được chia làm hai loại, nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Trong bài viết này, Truong Cao Dang Nghe Dong Nai sẽ tổng hợp những ví dụ thường gặp về nguyên âm đơn để các bạn có thể áp dụng luyện tập phát âm mỗi khi gặp.

Tổng hợp Ví dụ về nguyên âm đơn

1. Nguyên âm đơn là gì?

Nguyên âm đơn là một trong những thành phần cấu tạo nên hệ thống ngữ âm trong tiếng Anh, bên cạnh nguyên âm đôi và phụ âm.
Có tất cả 12 nguyên âm đơn, gồm 6 nguyên âm đơn ngắn và 6 nguyên âm đơn dài. Trong bảng IPA, phần trên bên trái là nguyên âm đơn (monophthongs), bên phải là nguyên âm đôi (diphthongs). Nguyên âm đơn được xếp theo cặp, với độ mở miệng khi phát âm lớn dần, tính từ trên xuống dưới.

Bạn Đang Xem: Tổng hợp Ví dụ về nguyên âm đơn

2. Ví dụ về nguyên âm đơn

Bộ âm Chữ cái biểu hiện Ví dụ
/i:/ e, ee be, eve, see, meet, sleep
ea meal, read, leave, sea, team
ie, ei field, believe, receive
/i/ i it, kiss, tip, pick, dinner
y system, busy, pity, sunny
/e/ e let, tell, press, send, end
ea bread, dead, weather, leather
/æ/ a cat, apple, land, travel, mad
AmE: last, class, dance, castle, half
/a:/ ar army, car, party, garden, park
a father, calm, palm, drama
BrE: last, class, dance, castle, half
/o/ o not, rock, model, bottle, copy
/o:/ or more, order, cord, port,
o long, gone, cost, coffee,
aw, au law, saw, pause, because,
ought bought, thought, caught,
al, wa- hall, always, water, war, want
/u:/ u rude, Lucy, June,
o, oo do, move, room, tool,
ew crew, chew, flew, jewel
ue, ui blue, true, fruit, juice
ou group, through, route
AmE: duty, new, sue, student
/u/ oo look, book, foot, good
u put, push, pull, full, sugar
ou would, could, should
/ə/ u, o gun, cut, son, money, love,
ou tough, enough, rough,
a, e about, brutal, taken, violent,
o, i memory, reason, family
/ʌ/ u but, cup, brush, run, sun
o one, some, none, son
/ɜ:/ ir bird, girl, first, third
or work, world
ear heard, research
er service, person, certain

Xem Thêm : Quá khứ của Bid là gì?

Hi vọng bài viết về ví dụ của nguyên âm đơn sẽ giúp ích cho các bạn. Tất cả những từ vựng trên đây đều là những từ phổ biến, thường dùng trong giao tiếp cũng như trong văn viết, vì vậy, đừng bỏ qua mà hãy đọc thật kĩ và cố gắng tập phát âm theo nhé!
Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Nguồn: https://cdndn.edu.vn
Danh mục: Tiếng Anh

Có thể bạn cần

Back to top button